Хидирова Марғуба Рустамовна. «РАҚАМЛАШТИРИЛГАН САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ». Архив научных исследований, т. 5, вып. 5, ноябрь 2022 г., https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3124.