Kurbonov, Khayrilla. «Zamonaviy Iqtisodiyot Qarashlar Paradigmasida Fillips Egri chizig’ining Barqarorligi». Архив научных исследований 1, no. 1 (июнь 18, 2021). просмотрено июнь 30, 2022. http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/100.