Safarov Hikmatulla Fayzullayevich, и Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li. «IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR». Архив научных исследований 5, no. 5 (ноябрь 11, 2022). просмотрено февраль 24, 2024. https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3109.