1.
Kurbonov K. Zamonaviy iqtisodiyot qarashlar paradigmasida fillips egri chizig’ining barqarorligi. TSUE.UZ [Интернет]. 18 июнь 2021 г. [цитируется по 30 июнь 2022 г.];1(1). доступно на: http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/100