1.
Safarov Hikmatulla Fayzullayevich, Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li. IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR. TSUE.UZ [Интернет]. 11 ноябрь 2022 г. [цитируется по 24 февраль 2024 г.];5(5). доступно на: https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3109