TAʼLIM TIZIMINI RAQAMLI AVLODGA MOSLASHTIRISH YO‘LLARI

TAʼLIM TIZIMINI RAQAMLI AVLODGA MOSLASHTIRISH YO‘LLARI

Авторы

  • Otabek Mamatkhujaev

Аннотация

Maqolada masofaviy ta’lim va uni oliy ta’lim muassassalarida o‘qitishda virtual ta’limni
boshqarish tizimlari mazmuni, vazifasi, foyda va kamchiliklari, ularning amaliy imkoniyatlari
bo‘yicha fikrlar yoritilgan. Masofaviy ta’lim, masofaviy o‘qitish, oliy ta’limda masofaviy o‘qitish,
virtual o‘qitishni boshqarish tizimi, masofaviy o‘qitish tizimi, onlayn ta’lim, onlayn kurslar,
elektron ta’lim, Internet, elektron hujjat, innovatsion ta’lim, masofaviy ta’lim texnologiyalari.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PD-3775-sonli "Oliy ta’lim

muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli

islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g'risida"gi Farmoni.

N. Duseinov, B.Ahmedov, "Masofaviy ta’lim tizimi" ilmiy maqola, researchgate.net, 2021.

S. Qo‘chqorova, A.Norbekov "Masofaviy ta’lim texnologiyasi", ma'ruza matni, Navoiy,

Z.F. Sharopova "Ta’lim texnologiyalari", "Navro‘z", Toshkent, 2019.

М.Ефимовна, В.Сысоева "Методика дистанционного обучения." Учебное пособие для

вузов. 2017.

Опубликован

2022-12-16

Как цитировать

Mamatkhujaev, O. (2022). TAʼLIM TIZIMINI RAQAMLI AVLODGA MOSLASHTIRISH YO‘LLARI. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3024

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...