Опубликован: 2022-07-27

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

RAQAMLI IQTISODIYOTDA EKSPORT VA IMPORTNI SOLIQQA TORTISH XUSUSIYATLARI

Qudbiyev Nodir Tohirovich, Nishonova Ikboloy Ibroximovna

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Бутабоев Мухаммаджон Туйчиевич, Исманов Иброхим Набиевич

IN THE MODERN ERA DIGITAL ECONOMY IS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

Alisher Kobilov Urinovich, Abdulakhatov Muzaffar Mashrabjon ogli, Manzura Xoliqova Qoyirovna, Otaboyev Nodirbek Oybek ogli

CYBER SECURITY IS AN IMPORTANT FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

Mirzaakhmedov Dilmurod Miradilovich, Azimov Dilmurod Turdiboyevich

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQLAR VA BOSHQA MAJBURIY TO`LOVLARNI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Otabayev Nodir Oybek o‘g’li, Kobilov Alisher Urinovich, Rajabov Sherzod Baxtiyorovich

BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING TA`LIM SOHASIDA QO`LLANILISHI

Rajabov Sherzod Baxtiyorovich, Kobilov Alisher Urinovich, Abdulahatov Muzaffar Mashrab o`g`li

Sabirova Dildor Arifovna

Rashidov Mels Karimovich, Toshimov Shahzod Burxon oʻgʻli

GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS

Saipnazarov Shaylavbek Aktamovich

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi, Madyarova Muhlisa Abdulla qizi

YUQORI MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHDA MASOFAVIY TA’LIM

Тojiyeva Feruza Qobiljon qizi, Abbasxanova Xalima Yunusovna

AN’ANAVIY BANKLARNING RAQAMLI BANKLARGA AYLANTIRILISH YO‘LLARI

O‘rinboyeva Mehribonu Doniyorjon qizi, Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna