RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING AXBOROT KO‘NAKLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI SIFATIDA

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING AXBOROT KO‘NAKLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI SIFATIDA

Авторы

  • Mekhribonu Kayumova a:1:{s:5:"ru_RU";s:38:"Tashkent State University of Economics";}

Ключевые слова:

raqamli ta'lim, axborot ko'nikma, raqamli ta'lim texnologiyalari

Аннотация

Dunyo rivоjlаnishining аsоsiy tеndеntsiyalаri оrаsidа ахbоrоtlаshgаn jаmiyatgа o’tish muhim vаzifа, ya’ni jаmiyatning bаrchа jаbhаlаridа ахbоrоt-kоmmunikаtiv kоmpеtеntligigа egа bo’lish vа mеdiа vоsitаlаrining tа’siri dоlzаrb muаmmо sаnаlаdi. Soʻnggi yillarda taʼlimda raqamli texnologiyalardan foydalanishga katta eʼtibor qaratilmoqda, buning yordamida matn, grafik, ovoz va videoni oʻzida mujassam etgan elektron darsliklar, interfaol axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarning bilim olishga boʻlgan ishtiyoqi oshirilmoqda. [2]. Shiddat bilan rivojlanayotgan davrda talabalarning bilim olishga ishtiyoqini so‘ndirmaslik, aksincha uni kuchaytirish maqsadida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks choratadbirlar amalga oshirilmoqda.[1]. Bu chora-tadbirlar natijasi ta’limda an’anaviy ta’limdan biroz chekinib zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda dars o‘tish va unga kerakli shartsharoitlarni yaratishdir.

Библиографические ссылки

Dhar, B. K. (2020). Impact of COVID-19 on Chinese Economy. Economic Affairs, 9(3/4), 23-26.

Dhar, B. K., Mutalib, M. A., & Sobhani, F. A. (2018). Determining effective dimensions of intellectual capital. Australian Academy of Accounting and Finance Review (AAAFR), 4(4), 166-185.

Dhar, B. K., Mutalib, M. A., & Sobhani, F. A. (2020). Overcoming Unemployment through Vocational Education: The Role of Counsellors in China. Advances In Management Vol, 13, 3.

Dhar, B. K., Ayittey, F. K., & Sarkar, S. M. (2020). Impact of COVID‐19 on Psychology among the University Students. Global Challenges, 4(11), 2000038.

Ayittey, F. K., Dhar, B. K., Anani, G., & Chiwero, N. B. (2020). Gendered burdens and impacts of SARS-CoV-2: a review. Health Care for Women International, 41(11-12), 1210-1225.

Chowdhury, E. K., Khan, I. I., & Dhar, B. K. (2022). Catastrophic impact of Covid‐19 on the global stock markets and economic activities. Business and Society Review, 127(2), 437-460.

Absar, M. M. N., Dhar, B. K., Mahmood, M., & Emran, M. (2021). Sustainability disclosures in emerging economies: Evidence from human capital disclosures on listed banks' websites in Bangladesh. Business and Society Review, 126(3), 363-378.

Dhar, B. K., & Mutalib, M. (2020). Leadership of Xi Jinping behind Unstoppable Sustainable Economic Growth of China. International Journal of Organizational Leadership, 9, 39-47.

Dhar, B. K. (2019). The Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance in the Banking Sector of Bangladesh (Doctoral dissertation, Universiti Sains Islam Malaysia).

Masruki, R., Hanefah, M. M., & Dhar, B. K. (2020). Shariah governance practices of Malaysian Islamic banks in the light of Shariah compliance. Asian Journal of Accounting and Governance.

Gazi, M. A. I., Islam, M. A., Sobhani, F. A., & Dhar, B. K. (2022). Does Job Satisfaction Differ at Different Levels of Employees? Measurement of Job Satisfaction among the Levels of Sugar Industrial Employees. Sustainability, 14(6), 3564.

Tan, W. C. D., Stasi, A., & Dhar, B. K. (2022). Forensic DNA profiling in the southern border provinces of Thailand: Ethical and regulatory issues. Forensic Science International, 336, 111322.

Gazi, M. A. I., Nahiduzzaman, M., Harymawan, I., Masud, A. A., & Dhar, B. K. (2022). Impact of COVID-19 on Financial Performance and Profitability of Banking Sector in Special Reference to Private Commercial Banks: Empirical Evidence from Bangladesh. Sustainability, 14(10), 6260.

Yuan, D., M., Gazi, A. I., Rahman, M. A., Dhar, B. K., & Rahaman, M. A. (2022). Occupational stress and health risk of employees working in the garments sector of Bangladesh: An empirical study, Front. Public Health, 10, 938248. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.938248

Опубликован

2022-12-25

Как цитировать

Kayumova, M. (2022). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING AXBOROT KO‘NAKLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI SIFATIDA . Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3038

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...