QISHLOQ XO‘JALIGI TARMOG‘IDA RAQAMLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

QISHLOQ XO‘JALIGI TARMOG‘IDA RAQAMLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Авторы

  • Nurmatov Norbek Jo‘rayevich

Аннотация

Dunyo miqyosida qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini
qo‘llash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining
rivojlanishi obyektiv tarzda qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida ham raqamli texnologiyalarning
qo‘llanilishiga va shu orqali mazkur tarmoqning samaradorligini oshirishga erishish yuzasidan
imkoniyatlarni yaratadi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi

qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash

to‘g‘risida” PF-5853-sonli Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-dekabrda “O‘zbekiston

Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo‘jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi 794-sonli qarori.

Abdullayeva I.M. Qishloq xo‘jaligini raqamlashtirishning afzalliklari. “Ўзбекистон

статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2021 йил, 2- сон.

Nuno Geada Change “Management in the Digital Economy: Model Proposal” International

Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE) 11(3) 2020 DOI: 10.4018/IJIDE.2020070103

Опубликован

2022-11-11

Как цитировать

Nurmatov Norbek Jo‘rayevich. (2022). QISHLOQ XO‘JALIGI TARMOG‘IDA RAQAMLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3078

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...