RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM SOHASIDAGI STATISTIK TAHLILLAR

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM SOHASIDAGI STATISTIK TAHLILLAR

Авторы

  • Jumanova Zilola Tuychiyevna

Аннотация

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritganidan so‘ng bozor munosabatlariga o‘ziga xos
model orqali kirib bormoqda. Bozor munosabatlariga o‘tish ob’yektiv zaruriyat bo‘lishi bilan birga
zamon talabi hamdir. Bozor iqtisodiyoti barcha imkoniyatga daxldor hodisa bo‘lib, jahon
sivilizatsiyasining rivojlanish yo‘lida muqarrar bosib o‘tiladigan bosqichdir. Bozor iqtisodiyotining
chinakkam oxirgi maqsadi, avvalo, insonga munosib yashash sharoitlarini yaratish va respublikani
madaniyat va taraqqiyot cho‘qqilariga olib chiqishdir. Bozor munosabatlariga o‘tish qaror topib
kelayotgan yangi davlatchilik uchun jamiki resurslardan foydalanishni, xalq xo‘jaligining farovon
turmush kechirayotgan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chishni ta’minlab
beradigan qudratli iqtisodiy asos yaratib berishi kerak.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrdagi PF-4861-sonli

Farmoni.

X. Shodiev, I.Habibullaev// Statistika asoslari Toshkent 2019 yil.

Fayzibaeva Sh.R.//O‘zbekistonda turizm rivojlanishining iqtisodiy mexanizmini

takomillashtirish, nomzodlik diss. O‘zMU, 2006 yil.

Eurostat, European Implementation Manual on Tourism Satellite

Accounts(Luxmbourg 2000).

Rajabov N. ZONAL POLICY CONCEPT: PROSPECTS FOR EFFECTIVE INVESTMENT CLIMATE MANAGEMENT //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. Maxsus son. – С. 212-219.

Ражабов Н. ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА: https://doi. org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a15 //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 101-108.

Beknazarovich T. K. USE OF MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE INVESTMENT CAPACITY OF THE REGIONS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 25.10. – С. 43-51.

Загрузки

Опубликован

2022-12-27

Как цитировать

Jumanova Zilola Tuychiyevna. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM SOHASIDAGI STATISTIK TAHLILLAR. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3048

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...