TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA’TBIQ ETISH

TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA’TBIQ ETISH

Авторы

  • Madiyarova Muxlisa Abdulla qizi

Ключевые слова:

ta’lim, raqamli texnologiyalar, ta’limda raqamli texnologiya, bulutli texnologiya, axborotkommunikatsiya texnologiyalari, oliy taʼlim tizimi, zamonaviy taʼlim, Internet tizimi.

Аннотация

Mazkur maqolada ta`lim jarayonida o`quvchilarning raqamliy texnologiyani rivojlantirish
maqsadida foydalanish lozim vazifalari haqidagi kerakli ma`lumotlar va manbalar keltirib
o`tilgan. Maqolada raqamli texnologiya, bulutli texnologiyalar, ta’limda raqamli texnologiyadan
foydalanish, raqamli texnologiyani ta’lim tizimi vostilari, raqamli texnologiyasini ustunliklari.

Библиографические ссылки

Toshtemirov D.E., Niyozov M.B., Yuldashev U.A., Irsaliev F.Sh. Resource support of

distance course information educational environment // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125

Vol 7, Issue 5, 2020, pp. 399-400

Yuldashev, U.A., Xudoyberdiev, M.Z., & Axmedov, T.B. (2021). O‘quv jarayonining

sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. //Academic research in

educational sciences, 2(3), 1262-1268.

Yuldashev U.A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic

education// Scientific-Methodical Journal-T 2021

Jasur Doniyor o‘g‘li Saidov, Saydullo Payzievich Allayorov, Said Xalilovich Islikov,

Maʼlumotlar omborini yaratish bo‘yicha kasbiy kompetentligini baholash mezonlari // Scientific

progress. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlaromborini-yaratish-bo-yichakasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari (дата обращения: 02.06.2022).

Toshtemirov D., Muminov B., Saidov J. Fundamentals of compilation of electronic tasks for

students to test and strengthen their knowledge of database //International Journal of Scientific and

Technology Research. – 2020. – Т. 9. – №. 4. – С. 3226-3228.

Abdullayev M., Saidahror, G., & Ayupov, R. (2020). Рақамли иқтисодиёт - кадрлар

тайёрлашнинг долзарб йўналишлари. Архив научных исследований, 1(23). извлечено от

https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/270

Загрузки

Опубликован

2023-01-10

Как цитировать

Madiyarova Muxlisa Abdulla qizi. (2023). TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA’TBIQ ETISH. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3058

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...