РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ХАЛҚАРО САВДОГА ТАЪСИРИ

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ХАЛҚАРО САВДОГА ТАЪСИРИ

Авторы

  • И. Ахмедов

Аннотация

Ушбу мақолада ҳозирги давр халқаро савдо жараёнларини рақамлаштириш ва унда
тегишли технологияларнинг роли ўрганилган. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро савдода
рақамлаштириш кўлами тез суръатлар билан ўсиб бормоқда ва рақамли макон глобал савдо
учун асосий соҳага айланмоқда. Тадқиқотда рақамлаштиришнинг халқаро савдога
таъсири, унинг таъсирида халқаро савдо таркиби ва шаклининг ўзгариши, глобал
рақобатнинг кучайиши ва унинг номоддий соҳага ўтиш; рақамлаштириш орқали халқаро
бизнес учун янги форматлар ва имкониятларнинг пайдо бўлиши, трансчегаравий
тижоратнинг кўчайиши ва кўзга кўринмас бандликни кенгайиши, глобаллашган рақамли
муҳитда трансчегаравий ва ички операциялар ўртасидаги муаммоларни қисқартириш
ўрганилган.

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга

Мурожаатномаси. // Халқ сўзи. 2020 й. 25 январь, №19.

Жумаев Н. Рақамли иқтисодиёт аҳолининг яшаш даражасини юксалтириш, реал

даромадларини оширишга хизмат қилади. // Халқ сўзи. 2020 й. 30 январь, №22.

Extreme automation and connectivity: The global, regional, and investment implications of

the Fourth Industrial Revolution. UBS White Paper for the World Economic Forum Annual Meeting

January 2016. – 34 p.

Шваб К. Четвертая промышленная революция / перевод с англ. – М.: Издат-во “Э”,

– 208 с.

White Paper. The Next Economic Growth Engine: Scaling Fourth Industrial Revolution

Technologies in Production. World Economic Forum in collaboration with McKinsey & Company,

Geneva, January 2018. – 32 p.

Ғуломов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Т.:

Иқтисод-Молия, 2019. 396 б.

Мустафакулов Ш. Энди Ўзбекистонда ҳам тараққиёт формуласи бўлади. // Халқ сўзи.

й. 25 февраль, №40.

McKinsey (2017). How to achieve and sustain the impact of digital manufacturing at scale.

June 2017. – 24 p.

Moavenzadeh, J. The 4th Industrial Revolution: Reshaping the Future of Production. DHL

Global Engineering & Manufacturing Summit. Amsterdam, October 7, 2015.

Information Economy Report 2017. Digitalization, Trade and Development. — New York,

Geneva: UNCTAD, 2017. Р. 60.

Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains. System Initiative on Shaping

the Future of Production. World Economic Forum, Geneva, 2017. P. 5

Rajabov N. ZONAL POLICY CONCEPT: PROSPECTS FOR EFFECTIVE INVESTMENT CLIMATE MANAGEMENT //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. Maxsus son. – С. 212-219.

Ражабов Н. ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА: https://doi. org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a15 //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 101-108.

Beknazarovich T. K. USE OF MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE INVESTMENT CAPACITY OF THE REGIONS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 25.10. – С. 43-51.

Загрузки

Опубликован

2022-12-20

Как цитировать

И. Ахмедов. (2022). РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ХАЛҚАРО САВДОГА ТАЪСИРИ. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3031

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...