RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Основное содержимое статьи

Oqmullayev Ravshan Rahimjon o‘g’li

Аннотация

Ushbu maqolada iqtisodiyotni raqamlashtirish asosida inson resurslaridan foydalanishni
takomillashtirish orqali qishloq aholisini ish bilan bandligini ta’minlashning nazariy jihatlari
o‘rganilgan, xorijiy davlatlar va O‘zbеkiston misolida raqamli HR va aholini ish bilan bandligini
rivojlantirish tajribalari qiyosiy tahlil qilingan, olingan natijalar asosida HR tizimida qishloq
hududida aholi ish bilan bandligini ta'minlash imkoniyati aniqlanib, uni amalga oshirish yo‘llari
taklif qilingan.

Информация о статье

Как цитировать
Oqmullayev Ravshan Rahimjon o‘g’li. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3079
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

https://m.kun.uz/uz/news/2019/11/30/iqtisodiyot-va-sanoat-vaziri-istemol-savatchasigataxminan-50ta-oziq-ovqat-mahsuloti-kiritilishi-mumkin.

“Qishloq xo‘jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari

to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni. 2019 yil 17 aprel

Аbdurahmonov Q.X., Xolmoʼminov Sh.R., Shoyusupova N.T. va boshqalar. Mehnat

iqtisodiyoti. Darslik. –Toshkent, Oʼzbekiston Yozuvchilar Uyushmasi adabiyot jamgʼarmasi

nashriyoti. 2005 yil.

M. Armstrong. Human resource management, 2014

Л. В. Карташова. Управление человеческими ресурсами: Учебник/

www.worldbank.org

www.stat.uz