IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR

IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR

Авторы

  • Safarov Hikmatulla Fayzullayevich
  • Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li

Ключевые слова:

raqamli iqtisodiyot, xalqaro raqobat, internet, raqamli texnologiya, aqlli qurilmalar, platformalar, raqobatdosh, kommunikatsiya, avtomatlashtirish

Аннотация

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda xorij tajribasi va innovatsiyasi hamda
yurtimizda qanchalar muhim islohotga qo‘l urilayotgani haqida so`z yuritilgan. Bugungi shiddat
bilan rivojlanayotgan global iqtisodiyot sharoitida raqamli iqtisodiyotning muhumliligi darajasi
to‘laqonli yoritib berilgan.

Библиографические ссылки

J.B. Dixit Fundamental of computer programming and IT. – Laxmi Publication PVT. Ltd.,

- 557 p.

Applegate L. M., McFarlan F.W., McKenney J. L. Corporate information systems

management: the issues facing senior executives. Irwin, 1996.

Hickerson. Business and Infomiation Systems 3/e. N. Y.: John Wiley & Sons, 2000.

Ostanaqulov M. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. - T: Talqin. 2008. 424 b

Qosimova G. Davlat byudjeti ijrosining g’aznachilik tizimi. O‘quv qo‘llanma. - T.:

"IQTISOD-MOLIYA", 2008; 372 b

Красноперова О. Бюджетный учет - МТТроссМедиа Ферлаг", 2008; 384 с.

Загрузки

Опубликован

2022-11-11

Как цитировать

Safarov Hikmatulla Fayzullayevich, & Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li. (2022). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3109

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...