YUQORI MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHDA MASOFAVIY TA’LIM

YUQORI MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHDA MASOFAVIY TA’LIM

Авторы

  • Тojiyeva Feruza Qobiljon qizi
  • Abbasxanova Xalima Yunusovna

Ключевые слова:

raqamli texnologiyalar, ma’sofaviy ta’lim, yuqori malakali kadrlar, inovatsion texnologiyalar

Аннотация

Ma’sofaviy ta’lim – raqamli texnologiyalar asosida o‘quvchilarga ma’lum bir masofadan ta’lim
berish tizimidir. Ushbu tezisda ma’sofaviy ta’limning yuqori malakali kadrlarni tayyorlashdagi
avzalikklari va kamchiliklari ko‘rib chiqilgan. Hamda Toshkent axborot texnologiyalari
universitetida yo‘lga qo‘yilgan moodle.tuit.uz tizimlari haqida ma’lumot berilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoеv SH.M. Buyuk kеlajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga

quramiz., T. “O‘zbеkiston”, 2017 y. -488 b.

Mirziyoеv SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt taraqqiyoti

va xalq farovonligining garovi, T. “O‘zbеkiston”, 2017 yil. -48 b.

Mirziyoеv SH.M. Erkin va farovon dеmokratik O‘zbеkiston davlatini birgalikda barpo

etamiz. T. “O‘zbеkiston”, 2016 yil. -56 b.

N.A. Muslimov, M.Usmonboеva, M.Mirsoliеva. Innovatsion ta’lim tеxnologiyalari va

pеdagogik kompеtеntlik / O‘quv-uslubiy majmua. T.: TDPU. 2016, -227 b.

Problems and Perspectives in Management 16(2), c.220-231 Transformation of higher

education sector through massive open online courses in Saudi Arabia Faridi, M.R.,Ebad,R. 2018

www.scopus.comAdvanced in Intelligent Systems and Computing 594, c.173-182

Design thinking^ User-centered multidisciplinary methodology based on people and innovation

Barcellos, E.E.I., Botura, G. 2018

.www.scopus.com Problems and Perspectives in Management 16(2), c.220-231

Transformation of higher education sector through massive open online courses in Saudi Arabia

Faridi, M.R.,Ebad,R. 2018.d

Опубликован

2022-11-11

Как цитировать

Тojiyeva Feruza Qobiljon qizi, & Abbasxanova Xalima Yunusovna. (2022). YUQORI MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHDA MASOFAVIY TA’LIM. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3112

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...