Ablakulov QO‘SHIMCHA MAHSULOTNI KO‘PAYTIRISHDA FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTI HAMDA INNOVATSION OMILLARDAN KENG FOYDALANISH Key words

Основное содержимое статьи

Kamoliddin Ablaqulov

Аннотация

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida fan-texnika taraqqiyoti va uning natijasida yuzaga kelgan innovatsion siljishlarning ahamiyati, innovatsion jarayonlarning rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar, fan va texnika taraqqiyoti innovatsion iqtisodiyot rivojlanishiga va  mamlakatda qo‘shimcha mahsulot hajmining o‘zgarishiga, ayniqsa normasining oshishiga ta’sir qiluvchi eng asosiy omillardan biri ekanligi, ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, innovatsion muhitni rivojlantirish muammolarini hal qilish yo‘llari bayon etilgan.

Информация о статье

Как цитировать
Ablaqulov, K. (2022). Ablakulov QO‘SHIMCHA MAHSULOTNI KO‘PAYTIRISHDA FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTI HAMDA INNOVATSION OMILLARDAN KENG FOYDALANISH: Key words. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3054
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

References:

“Industrial iqtisodiyot” Muminov N.G. // “Tafakkur bo’stoni” Toshkent. 2020

“Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.10.2020-y., 06/20/6097/1431-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.11.2021-y., 06/21/3/1037-son

https://strategy.uz/index.php?news=1116&lang=uz

“Yangi О‘zbekistonning 2022–2026 yillarga mо‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi tо‘g‘risida” PFL-588/21 О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 2022 yil

http://marifat.uz/marifat/ruknlar/rasmiy/3044.htm

https://review.uz/uz/post/innovacionnaya-aktivnost-kompaniy-v-uzbekistane

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2021 йил якунлари юзасидан ҳисоботи Тошкент 2021 йил.