Ablakulov QO‘SHIMCHA MAHSULOTNI KO‘PAYTIRISHDA FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTI HAMDA INNOVATSION OMILLARDAN KENG FOYDALANISH

Ablakulov QO‘SHIMCHA MAHSULOTNI KO‘PAYTIRISHDA FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTI HAMDA INNOVATSION OMILLARDAN KENG FOYDALANISH

Key words

Авторы

  • Kamoliddin Ablaqulov a:1:{s:5:"ru_RU";s:4:"TATU";}

Ключевые слова:

Keywords: Additional products, scientific and technical progress, innovative processes, innovative technologies, science, innovation at the micro level, innovation at the macro level, additional product norm, research and development.

Аннотация

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida fan-texnika taraqqiyoti va uning natijasida yuzaga kelgan innovatsion siljishlarning ahamiyati, innovatsion jarayonlarning rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar, fan va texnika taraqqiyoti innovatsion iqtisodiyot rivojlanishiga va  mamlakatda qo‘shimcha mahsulot hajmining o‘zgarishiga, ayniqsa normasining oshishiga ta’sir qiluvchi eng asosiy omillardan biri ekanligi, ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, innovatsion muhitni rivojlantirish muammolarini hal qilish yo‘llari bayon etilgan.

Библиографические ссылки

References:

“Industrial iqtisodiyot” Muminov N.G. // “Tafakkur bo’stoni” Toshkent. 2020

“Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.10.2020-y., 06/20/6097/1431-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.11.2021-y., 06/21/3/1037-son

https://strategy.uz/index.php?news=1116&lang=uz

“Yangi О‘zbekistonning 2022–2026 yillarga mо‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi tо‘g‘risida” PFL-588/21 О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 2022 yil

http://marifat.uz/marifat/ruknlar/rasmiy/3044.htm

https://review.uz/uz/post/innovacionnaya-aktivnost-kompaniy-v-uzbekistane

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2021 йил якунлари юзасидан ҳисоботи Тошкент 2021 йил.

Загрузки

Опубликован

2022-12-29

Как цитировать

Ablaqulov, K. (2022). Ablakulov QO‘SHIMCHA MAHSULOTNI KO‘PAYTIRISHDA FAN VA TEXNIKA TARAQQIYOTI HAMDA INNOVATSION OMILLARDAN KENG FOYDALANISH: Key words. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3054
Loading...