РАҚАМЛАШТИРИЛГАН САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

РАҚАМЛАШТИРИЛГАН САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Авторы

  • Хидирова Марғуба Рустамовна

Ключевые слова:

корпоратив усул, корпоратив бошқарув, илмий концепция, илмий тамойиллар

Аннотация

Мақолада корпоратив бошқарув тушунчасининг илмий-услубий асослари ва моҳияти
ёритиб берилган. Корпоратив бошқарувнинг илмий тамойиллари ва ўзига хос хусусиятлари
ўрганилиб, ушбу тамойилларнинг таққослама шакли ишлаб чиқилган. Корпоратив
бошқарувни услубий нуқтаи назардан ривожлантиришнинг асосларидан бири бўлган, унинг
илмий концепцияси ишлаб чиқилган.

Библиографические ссылки

«Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий

этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4720 сонли фармони 2015 йил 24 апрель

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-

йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги

фармони.

Ашуров З.А. Акциядорлик корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилийиқтисодий механизмини такомиллаштириш//. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори

(PhD) диссертацияси. Т.: 2019.

Зайнутдинов Ш.Н., Ашуров З.А. Корпоратив бошқарув. Т.: ТДИУ, 2010, 105 б.

NurimbetovR.I, Xidirova M.R. mechanisms for implementing corporate governance in

industry development in uzbekistan. // international scientific journal "theoretical & applied science".

philadelphia, usa. published: 30.07.2019.

Хидирова М.Р. Развитие корпоративного производства в Узбекистане // Бюллетень

науки и практики / Bulletin of Science and Practice, https://www.bulletennauki.com Т. 5. №11.

www.lex.uz

www.corporatelibrary.com

www.oecd-ilibrary.org

Rajabov N. ZONAL POLICY CONCEPT: PROSPECTS FOR EFFECTIVE INVESTMENT CLIMATE MANAGEMENT //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. Maxsus son. – С. 212-219.

Ражабов Н. ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА: https://doi. org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a15 //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 101-108.

Beknazarovich T. K. USE OF MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE INVESTMENT CAPACITY OF THE REGIONS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 25.10. – С. 43-51.

Загрузки

Опубликован

2022-11-11

Как цитировать

Хидирова Марғуба Рустамовна. (2022). РАҚАМЛАШТИРИЛГАН САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3124

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...