O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI

Авторы

  • Xidirova Barchinoy Ilxomovna

Ключевые слова:

axborot texnologiyalari tizimlari, raqamli iqtisodiyot, tarmoqli intellekt asri, internet va telekommunikatsiya tarmoqlari, axborotlashgan jamiyat, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik, mamlakat iqtisodiy koʼrsatkichlari

Аннотация

Maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, raqamli iqtisodiyotga berilgan taʼriflar, raqamli
iqtisodiyotga xos boʼlgan texnologik oʼzgarishlar, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi aholi
bandligiga taʼsiri, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik tizimini yaratish, yalpi milliy mahsulotdagi
axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasining ulushi, aloqa va axborotlashtirishning ayrim
koʼrsatkichlari tahlili masalalari yoritib berilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasida raqamli

iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g'risida" PQ-3832-son Qarori, 2018-yil 3-iyul.

Gulyamov S.S., Baltabayeva G.R., va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn

texnologiyalari. T: " Navro‘z" nashriyoti, 2019-yil, 192 bet.

Ayupov R.X., Baltabayeva G.R. Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish

istiqbollari- T: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2018,172 bet

Nicholas Negroponte. Being Digital. – London: Hodder & Stoughton, 1995. – 243 p.

http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-BeingDigitalVintage1996.pdf

World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy. – UNCTAD, 2017.

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2017_en.pdf.

Muminov N.G., Zakhirova G.M. The role of public procurement in the digitalization of

the economy and adoption of e-commerce. St. Petersburg State Polytechnical University Journal.

Economics Vol. 13, No. 2, 2020. R.30-39. DOI: 10.18721/JE.13203

Цифровая экономика: Как специалисты понимают этот термин. MOSKVA, 16 iyun –

RIA Novosti, Anna Urmanseva. [Электронный ресурс]. URL:

https://ria.ru/science/20170616/1496663946

Загрузки

Опубликован

2022-11-11

Как цитировать

Xidirova Barchinoy Ilxomovna. (2022). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3123

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...