BANK XIZMATLARINI AMALGA OSHIRISHDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASIDAN SAMARALI FOYDALANISH

BANK XIZMATLARINI AMALGA OSHIRISHDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Авторы

  • Qodirberganov Muso Islomboyevich

Аннотация

Bugungi globallashgan davrda iqtisodiyotga raqamli texnologiyalarning ta’siri kuchayib
bormoqda. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlari raqamlashishi natijasida ishlab chiqarish va xizmat
ko‘rsatich tizimi samaradorligi oshib bormoqda. Iqtisodiyotning asosiy sektorlaridan biri bo‘lgan
bank tizimida ham raqamlashish bosqichi jadal amalga oshirilmoqda. Raqamli banklar va raqamli
bank xizmatlari joriy qilinishi natijasida bank tizimi rivojlanishining yangi bosqichi boshlandi.
Bundan banklar asosan blokcheyn texnologiyalardan foydalangan holda mijozlariga raqamli
xizmatlar ko‘rsatadi. O‘zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga katta e’tibor
qaratilmoqda va bu sohaning rivojlanishi keying yillarga iqtisodiyotga sezilarli ta’sir ko‘rsatib
kelmoda.

Библиографические ссылки

Cocco, L., Pinna, A., & Marchesi, M. (2017). Banking on blockchain: Costs savings thanks

to the blockchain technology. Future internet, 9(3), 25.

Guo, Y., & Liang, C. (2016). Blockchain application and outlook in the banking industry.

Financial innovation, 2(1), 1-12.

Garg, P., Gupta, B., Chauhan, A. K., Sivarajah, U., Gupta, S., & Modgil, S. (2021).

Measuring the perceived benefits of implementing blockchain technology in the banking sector.

Technological forecasting and social change, 163, 120407.

Buitenhek, M. (2016). Understanding and applying blockchain technology in banking:

Evolution or revolution?. Journal of Digital Banking, 1(2), 111-119. Eyal, I. (2017). Blockchain

technology: Transforming libertarian cryptocurrency dreams to finance and banking realities.

Computer, 50(9), 38-49.

Treleaven, P., Brown, R. G., & Yang, D. (2017). Blockchain technology in finance.

Computer, 50(9), 14-17

Rajabov N. ZONAL POLICY CONCEPT: PROSPECTS FOR EFFECTIVE INVESTMENT CLIMATE MANAGEMENT //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. Maxsus son. – С. 212-219.

Ражабов Н. ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА: https://doi. org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a15 //Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 101-108.

Beknazarovich T. K. USE OF MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE INVESTMENT CAPACITY OF THE REGIONS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 25.10. – С. 43-51.

Загрузки

Опубликован

2022-12-28

Как цитировать

Qodirberganov Muso Islomboyevich. (2022). BANK XIZMATLARINI AMALGA OSHIRISHDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASIDAN SAMARALI FOYDALANISH. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3051

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...