RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Авторы

  • Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi
  • Madyarova Muhlisa Abdulla qizi

Ключевые слова:

iqtisodiyot, mohiyat, yondashuv, texnologiya, ahamiyat, raqamli texnologiya, telekommunikatsiya, raqamlashtirish

Аннотация

Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy jihatlariga qaratilgan. Hozrgi kunda
raqamli texnologiyalarning zamonamizning iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rnini qanchalik ahamiyatli
ekanligi haqida tushunchalar beriladi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida katta ahamiyat kasb
etayotgan dunyodagi yuqori natijalarga erishgan kompaniyalar o‘rganilib, raqamli
texnologiyalarning mamlakatimiz iqtisodiyotga ta’siri ham batafsil yoritib berilgan.

Библиографические ссылки

Farkhod Mulaydinov. Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society

Development. Ilkogretim Online, 2021; 20(3): 144-1479

Yuldashev U.A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic

education// Scientific-Methodical Journal-T 2021

Jasur Doniyor o‘g‘li Saidov, Saydullo Payzievich Allayorov, Said Xalilovich Islikov,

Maʼlumotlar omborini yaratish bo‘yicha kasbiy kompetentligini baholash mezonlari // Scientific

progress. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlaromborini-yaratish-bo-yichakasbiy-kompetentligini-baholash-mezonlari (дата обращения: 02.06.2022).

http://tsue.uz/uz/raqamli-iqtisodiyot-yangi-ozbekiston-taraqqiyotining-yangi-davri/

Abdullayev M., Saidahror, G., & Ayupov, R. (2020). Рақамли иқтисодиёт - кадрлар

тайёрлашнинг долзарб йўналишлари. Архив научных исследований, 1(23). извлечено от

https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/270

Загрузки

Опубликован

2022-11-11

Как цитировать

Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi, & Madyarova Muhlisa Abdulla qizi. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI . Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3103

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...