RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK TIZIMINI YANADA ISLOH QILISH

Основное содержимое статьи

Umirova Gulmira Shodiboy qizi

Аннотация

Ushbu maqolada, raqamli iqtisodiyotni hozirgi kundagi o‘rni hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida
bank tizimini yanada isloh qilish yo‘llari haqida ma’lumotlar berilgan.

Информация о статье

Как цитировать
Umirova Gulmira Shodiboy qizi. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK TIZIMINI YANADA ISLOH QILISH. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3119
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

Shavkat Mirziyoyevning “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston

Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni. 2020-yil 12-may

PF – 5296 ―O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan

takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni.

01.2018

Depozit.uz ―O‘zbekistondagi raqamli banklar va ularning istiqbollari 26-iyul 2021-

yil.

Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития

бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью// Инновации и инвестиции.

№ 4. С. 90-92.

Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В.,

Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента, Орёл, 2014. - 110 с.

Stat.uz