IQTISODIY FANLARNI O„QITISHDA TALABALAR KORPORATIV MADANIYATINI BOSHQARISH USULLARI

IQTISODIY FANLARNI O„QITISHDA TALABALAR KORPORATIV MADANIYATINI BOSHQARISH USULLARI

Авторы

  • Mekhribonu Kayumova a:1:{s:5:"ru_RU";s:38:"Tashkent State University of Economics";}

Ключевые слова:

korporativ madaniyat, iqtisodiy ta'lim

Аннотация

O„zbekiston Respublikasining yangi qabul qilingan “Ta‟lim to„g„risida”gi qonunida har tomonlama rivojlangan barkamol shaxs fuqaroni shakllantirish nazarda tutilgan. Bunday natijaga erishish uchun ta‟lim-tarbiya jarayonining uyg„unligini ta‟minlash, boshqaruv jarayonining qonuniyatlarini chuqur o„rganish va bugungi kun talablariga javob bera oladigan barkamol yosh avlodni tarbiyalash usullarini tadqiq qilish lozim. Jamiki o„zgarishlar, yangilanishlar bevosita ta‟lim rivoji bilan bog„liq. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev iborasi bilan aytganda, “Biz ta‟lim va tarbiya tizimining barcha bo„g„inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o„zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”

Библиографические ссылки

Dhar, B. K. (2020). Impact of COVID-19 on Chinese Economy. Economic Affairs, 9(3/4), 23-26.

Dhar, B. K., Mutalib, M. A., & Sobhani, F. A. (2018). Determining effective dimensions of intellectual capital. Australian Academy of Accounting and Finance Review (AAAFR), 4(4), 166-185.

Dhar, B. K., Mutalib, M. A., & Sobhani, F. A. (2020). Overcoming Unemployment through Vocational Education: The Role of Counsellors in China. Advances In Management Vol, 13, 3.

Dhar, B. K., Ayittey, F. K., & Sarkar, S. M. (2020). Impact of COVID‐19 on Psychology among the University Students. Global Challenges, 4(11), 2000038.

Ayittey, F. K., Dhar, B. K., Anani, G., & Chiwero, N. B. (2020). Gendered burdens and impacts of SARS-CoV-2: a review. Health Care for Women International, 41(11-12), 1210-1225.

Chowdhury, E. K., Khan, I. I., & Dhar, B. K. (2022). Catastrophic impact of Covid‐19 on the global stock markets and economic activities. Business and Society Review, 127(2), 437-460.

Absar, M. M. N., Dhar, B. K., Mahmood, M., & Emran, M. (2021). Sustainability disclosures in emerging economies: Evidence from human capital disclosures on listed banks' websites in Bangladesh. Business and Society Review, 126(3), 363-378.

Dhar, B. K., & Mutalib, M. (2020). Leadership of Xi Jinping behind Unstoppable Sustainable Economic Growth of China. International Journal of Organizational Leadership, 9, 39-47.

Dhar, B. K. (2019). The Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance in the Banking Sector of Bangladesh (Doctoral dissertation, Universiti Sains Islam Malaysia).

Masruki, R., Hanefah, M. M., & Dhar, B. K. (2020). Shariah governance practices of Malaysian Islamic banks in the light of Shariah compliance. Asian Journal of Accounting and Governance.

Gazi, M. A. I., Islam, M. A., Sobhani, F. A., & Dhar, B. K. (2022). Does Job Satisfaction Differ at Different Levels of Employees? Measurement of Job Satisfaction among the Levels of Sugar Industrial Employees. Sustainability, 14(6), 3564.

Tan, W. C. D., Stasi, A., & Dhar, B. K. (2022). Forensic DNA profiling in the southern border provinces of Thailand: Ethical and regulatory issues. Forensic Science International, 336, 111322.

Gazi, M. A. I., Nahiduzzaman, M., Harymawan, I., Masud, A. A., & Dhar, B. K. (2022). Impact of COVID-19 on Financial Performance and Profitability of Banking Sector in Special Reference to Private Commercial Banks: Empirical Evidence from Bangladesh. Sustainability, 14(10), 6260.

Yuan, D., M., Gazi, A. I., Rahman, M. A., Dhar, B. K., & Rahaman, M. A. (2022). Occupational stress and health risk of employees working in the garments sector of Bangladesh: An empirical study, Front. Public Health, 10, 938248. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.938248

Опубликован

2022-12-25

Как цитировать

Kayumova, M. (2022). IQTISODIY FANLARNI O„QITISHDA TALABALAR KORPORATIV MADANIYATINI BOSHQARISH USULLARI . Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3037

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...